Hovedgaden 35

Hovedgaden 35 matrikel 1ab Trudslev by1
Udstykket ved skrivelse af 6-1-1906 fra 1r
Skøde 15-1-1930 fra kommunen til vognmand Peder Olesen Pedersen2
1961 beboet af Peder Olesen Pedersen, der var handelsmand han var født i Hune 1886 og gift med Agnes Pedersen f 1883 Jerslev

  1. maj 1989 Skøde fra Bryggergades handelsselskab til Ivan Hansen
Hovedgaden 35

Hesteskoen 20 og 22

Matrikel Ingstrup præstegaard 1el og 1em

Hesteskoen 22 og 20

Hesteskoen 20 324 Ingstrup præstegård 1el

Da jeg var dreng i tresserne, benyttedes garagen til højre af Vognmand Kaj Holm Nielsen, de boede selv på 1. sal i huset til venstre, i stueetagen boede Ingrid Mikkelsen enke efter den forrige Vognmand.
Efterfølgende blev den brugt af Arne Borregårds Maskinstation. Derefter blev den solgt fra huset til murer Arnold Nielsen, der senere solgte til Ingstrup Byg, der efterfølgende solgte til nuværende ejer af huset fortalt af Stig S. Nielsen

Ingstrup præstegaard matrikel 1el Hesteskoen 20

24/2 1967 Skøde til Arndt Nielsen

Skøde 24/2 1967 til Arnt Nielsen + matrikel 1em

16/1 1967 700 m2 fra 1ca

6/8 76 1el 680 m2

Fælles indkørsel ad 5 m bred vej med 1ca Hesteskoen 22

Opslag 368 Ingstrup præstegaard ejerlav

325 Ingstrup præstegård 1em
24/2 1967 skøde til Arndt Nielsen