Hovedgaden 56

Hovedgaden 56 Trudslev 1g 19

Hovedgaden 56


Skøde fra Ingstrup mejeri til Thomas Christian Thomsen de 11 læst den 20/1 1897
Skøde fra T C Thomsen tl Søren Jensen de 13 læst den 20/9 1899
Adkomst for Christian Pedersen
Skøde fra C Pedersen ti J J Drupstrup 27/10 1915. Fra Drustrup til J J Kærgaard 24/4 1918 mm

Hovedgaden 56 matrikel Trudslev 1g.

18.07.1928 Skøde Niels Christian Vestermark overdrager til smed Andreas Jørgensen ejendommen Trudslev mat. 1g

Attest af skiftebogen for Hvetbo herred. 15.04.1930

Attesteres at Johanne Marie Jørgensen f. Jensen af Trudslev sidder i uskiftet bo efter sin den 2. februar 1930 afdøde ægtemand Andreas Jørgensen

26.03.1930 Skøder husmand Niels Sylvester Jørgensen som befuldmægtiget for sin moder enke Johanne Marie Jørgensen f Jensen til skomager Reinhardt Christiansen Ingstrup

26.07.1937 Tvangsauktion på ejendommen som skomager Reinhardt Christiansen ejede overtaget af enkefru Signe Andersen Saltum

16.03.1945 sælger fru Signe Pedersen til husmand Niels Chr. Christensen

27.10.1947 sælger Niels Chr. Christensen Ingstrup til Kristian Christensen

30.09.1949 skøde fra Kr. Christensen Trudslev til medhjælper Gunnar Madsen, Trudslev

Kristian Kristensen skøde 11/5 1951 skøde til Johs. Nielsen. 15/1 1996
skifteretsattest for Leif Nielsen og Anna Mie Johansen


Svendsen Jacobsen 17 Kær-Hvetbo Herredsfoged 1919-1920 folie 41
18 Indskannede tingbøger Trudslev opslag 76
19 Hvetbo realregister Trudslev opslag 295
20 Tingbøger Trudslev opslag 22
Skøde fra disse til Niels Christian Vestermark d 2 l. 24/6 1921 bog 20
Skøde fra N C Vestermark til smed Andreas Jørgensen d 16 l. 21/7 1928 E folie 573

Du kan se i vedhæftede fil med skøder og skifter hvem der har haft ejendommen og hvornår

Oplysninger fra scannede skifter og skøder i Viborg på Landsarkivet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *