Tinghøjgade 245, Ingstrup

Tinghøjgade 245 fra Danmark set fra luften

Ejendommen har mange matrikler: 5f, 5k, 5l, og 5n

Ane Katrine Pedersen af Brødslev sælger ejendommen til Jens Holger Nielsen Smidstrup med overdragelse 1. februar 1935

Knud Bundgaard af Leen Vidstrup sælger til landmand Emil Nielsen af Ingstrup ejendommen med alt indbo og driftsinventar, avl gødning og mælkespande.

Overtagelsen sker 20. april 1944.

Sælgerens andele i Mejeri og slagteri følger med.

Digitale skøder opslag 34 Brødslev by 5f

30/6 1944 skøde til Emil Nielsen fra K B Leen købesum 35.600 kr

7/3 1959 skøde til landmand Jørgen Hedegaard

16/11 1977 skifteudskrift vedrørende bodeling som adkomst til Bodil Marie Hedegaaard

Brugerrettighede 9/11 1936 servitut på 5f aflyst 4/11 1996

10/10 1935 Byplanvedtægt 4803 aflyst 4/11 1996

13/4 1965 (1927) notering om adgangsbegrænsning i medfør af vejbeskyttelsesloven § 36 stk 3 vedr 5f

27/2 1961 vedtægt for Kettrup sø (L 355)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.