Hovedgaden 49

Hovedgaden 49 var førhen Benzinstation og Q9 tank

Hovedgaden 49 fra Danmark set fra Luften
Hovedgaden 49 og Blækhuset Hovedgaden
Hovedgaden som den ser ud 2020 hvor der er lavet en rigtig fin plads

Under dette link kan du finde oplysninger om hvem der har boet på Hovedgaden 49 og se skøde og panteprotokoller scannet på Viborg Landsarkiv

Hovedgaden 52 Ingstrup

Hovedgaden 52 i venstre hjørne og Ingstrup mejeri

Hovedgaden 52 Trudslev 1n

http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=3267830 henvisning til matr. 1890 -1920 Trudslev 1b Udstykket ved skriftlig bevilling 19/11 1898 fra 1b fol 269 ½ alb.

Fra fol 406 1af ¼ alb – 11/6 1937 fra fol 269 Trudslev 1be ¼ alb

Skøde fra Mejeriet Ingstrup til Lars Severin Jensen d 23/9 1904 læst 5/10 1904 bog 13 folie 784

Skøde fra L S Jensen til gmd Søren Jensen Vestermark læst den 8/6 1910 bog 15 folie 586

Skøde fra Søren Jensen til Gustav Søndergaard den 18 læst den 19/12 1928 på 1n og 1af bog J folie 50

Fogedudlægsskøde læst 24/12 1932 til Johanne Andrea Søndergaard på do E 5500 kr som særeje

Skøde læst 25/3 1939 fra Mejeriet Ingstrup til samme på 1be Trudslev K E folie 350.

Opslag 341 Ingstrup realregister https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267897

Skøde fra Ingstrup Mejeri til Lars Severin Jensen. Bestyrelsen i Mejeriet er Lars Dam, Otto Christensen, Jens Chr. Vestergaard, Villum Hansen, Jens Haugaard og Niels Dam

Skøde til Lars Severin Jensen fra Ingstrup Mejeri 1904

Lars Severin Jensen er født i Ingstrup 1835 og død 1912, søn af Jens Larsen Dahl og hustru Else Kierstine Christensdatter.

Lars Severin er gift med Johanne Sørensdatter født 1837 Ingstrup og død 1878.

De har 3 børn: Søren Jensen der overtager huset. Jens Andreas Jensen født 1872 gift med Ane Cathrine Holmgaard Christensen. Christian Jensen født 1875

Skøde til Søren Jensen Vestergaard i 1910

Skøde fra Lars Severin Jensen til gårdejer Søren Jensen

Søren Jensen i Vestermark køber ejendommen hvor der er 3 kakkelovne, 1 komfur og 1 grubegryde.

Søren Jensen er født i Ingstrup 1868 søn af Lars Severin Jensen og hustru Johanne Sørensdatter. Og var gift med Christiane Sørensen født i Vandkrog 1861.

Johanne Sørensen var født i Vandkrog 1861 datter af Søren Nielsen og Marianne Larsdatter. Og de havde 3 børn som jeg har registreret:

 1. Søren Christian Christensen Vandkrog født 1888 og gift med Andersine Marie Thoersen f 1890 Faarup klit.

Denne familie fører navnet Vandkrog videre

Søren Jensen er født i Ingstrup 1868 søn af Lars Severin Jensen og hustru Johanne Sørensdatter. Og var gift med Christiane Sørensen født i Vandkrog 1861.

Johanne Sørensen var født i Vandkrog 1861 datter af Søren Nielsen og Marianne Larsdatter.

Og de havde 3 børn som jeg har registreret

Søren Jensen Vestermark sælger huset i 1928 til sin svigersøn Gustav Søndergaard.

Gustav Søndergaard er født i Vester Hjermitslev 1897 søn af Kresten Jespersen og hustru Maren Olesen.

Gustav og Johanne Andrea fik ingen børn.

Kresten Jespersen er født i Søndergaard Ingstrup 1866 og død 1944 søn af Jesper Larsen Søndergaard og hustru Ana Marie Baggesdatter

Kresten Jespersen var gift med Maren Olsen født i Alstrup 1867 død i Vester Hjermitslev 1910 datter af Ole Christian Larsen og hustru Christine Andersdatter-

Kresten Jespersen og Maren Olsen havde 9 børn:

 1. Ane Marie Christensen Søndergaard født 1891 Ingstrup g. m Edvin J Christensen Aaen
 2. Christine Søndergaard født 1892 Ingstrup
 3. Alfred Søndergaard født 1895 Ingstrup
 4. Gustav Søndergaard født 1897 Vester Hjermitslev
 5. Emmy Søndergaard født 1900 Vester Hjermitslev
 6. Viggo Søndergaard født 1902 Vester Hjermitslev
 7. Rosa Christensen Søndergaard født 1904 Vester Hjermitslev
 8. Gerda Christensen Søndergaard født 1906 Vester Hjermitslev g.m. Christian Peter Kjær
 9. Mary Christensen Søndergaard født 1908 Vester Hjermitslev g. m. Karl Juul Jensen
Skøde fra Søren Jensen af Vestermark til Gustav Søndergaard 1928

1a 24/12 1932 Fogedudlægsskøde til Johanne Andrea Søndergaard på særeje

20/3 1939 samme skøde af Ingstrup Mejeri som 1be

20/3 1989 Skifteretsattest som adkomst for Johanne Andea Søndergaards arvinger

20/3 1989 Skøde til Bjarne Ottesen

20/1 1992 Skøde til Ella og Møller Sørigs fond – Unges bofællesskab

Skødeoplysninger fra Digital Realregister

Huset er nu nedrevet og er parkeringsplads for Ingstrup Mejeri

Hovedgaden 56

Hovedgaden 56 Trudslev 1g 19

Hovedgaden 56


Skøde fra Ingstrup mejeri til Thomas Christian Thomsen de 11 læst den 20/1 1897
Skøde fra T C Thomsen tl Søren Jensen de 13 læst den 20/9 1899
Adkomst for Christian Pedersen
Skøde fra C Pedersen ti J J Drupstrup 27/10 1915. Fra Drustrup til J J Kærgaard 24/4 1918 mm

Hovedgaden 56 matrikel Trudslev 1g.

18.07.1928 Skøde Niels Christian Vestermark overdrager til smed Andreas Jørgensen ejendommen Trudslev mat. 1g

Attest af skiftebogen for Hvetbo herred. 15.04.1930

Attesteres at Johanne Marie Jørgensen f. Jensen af Trudslev sidder i uskiftet bo efter sin den 2. februar 1930 afdøde ægtemand Andreas Jørgensen

26.03.1930 Skøder husmand Niels Sylvester Jørgensen som befuldmægtiget for sin moder enke Johanne Marie Jørgensen f Jensen til skomager Reinhardt Christiansen Ingstrup

26.07.1937 Tvangsauktion på ejendommen som skomager Reinhardt Christiansen ejede overtaget af enkefru Signe Andersen Saltum

16.03.1945 sælger fru Signe Pedersen til husmand Niels Chr. Christensen

27.10.1947 sælger Niels Chr. Christensen Ingstrup til Kristian Christensen

30.09.1949 skøde fra Kr. Christensen Trudslev til medhjælper Gunnar Madsen, Trudslev

Kristian Kristensen skøde 11/5 1951 skøde til Johs. Nielsen. 15/1 1996
skifteretsattest for Leif Nielsen og Anna Mie Johansen


Svendsen Jacobsen 17 Kær-Hvetbo Herredsfoged 1919-1920 folie 41
18 Indskannede tingbøger Trudslev opslag 76
19 Hvetbo realregister Trudslev opslag 295
20 Tingbøger Trudslev opslag 22
Skøde fra disse til Niels Christian Vestermark d 2 l. 24/6 1921 bog 20
Skøde fra N C Vestermark til smed Andreas Jørgensen d 16 l. 21/7 1928 E folie 573

Du kan se i vedhæftede fil med skøder og skifter hvem der har haft ejendommen og hvornår

Oplysninger fra scannede skifter og skøder i Viborg på Landsarkivet

Hovedgaden 47

Hovedgaden 47 Skomagerværksted hvor Gordon og Ebba arbejder

Hovedgaden 47 matrikel 1ba Trudslev by.1
1961 ejes huset af Ebba og Gordon Nielsen er født i Furreby 1919 og gift med Ebba Brinkman Nansen, der havde bageriudsalg og skomagerforretning.

 1. januar 1991 Auktionsskøde til Thomas Christensen.
  17 dec. 1996 Skøde til den Selvejende institution – Ingstrup i udvikling
Hovedgaden 47 Gordon og Ebba der havde forretning
Forretning Hovedgaden 47 Bager og Skomager