Historie

ID kort Ingstrup 4

arkiv.dk | Jens Østergaard Gårdejer

Jens Østergaard gårdejer Neest

Jens Østergaard er broder til Anna Østergaard

arkiv.dk | Anna Østergaard, Neest

Anna Eriksen Østergaard husholder hos sin bror

Anna Østergaard Neest

arkiv.dk | Anne Marie Larsen Ingstrup

Anna Marie Larsen Neest

Anne Marie Larsen bor på Neest i 1941

arkiv.dk | Metha Nielsen

Meta Oline Larsen gift Nielsen

Meta Nielsen er søster til Marie Larsen. Meta er gift med Hans Nielsen. Og hun er sygeplejerske

arkiv.dk | Søren Jensen Mathiasen, Ingstrup

Søren Jensen Mathiasen

Søren Jensen Mathiasen er gårdejer på Neest og gift med Ane Christine Jørgensen. De har 5 børn

arkiv.dk | Ane Kristine Mathiasen født Jørgensen

Ane Kirstine Jørgensen gift Mathiasen

arkiv.dk | Jørgen Mathiasen, Ingstrup

Jørgen Mathiasen gift med Carla Vilhelmine Andersen

Jørgen Mathiasen er søn af Søren Jensen Mathiasen og hustru Ane Christine Jørgensen

arkiv.dk | Christian Mathiasen, Ingstrup

Christian Mathiasen

Christian Mathiasen er søn af Søren Jensen Mathiasen og hustru Ane Christine Jørgensen

ID kort 2 1941

arkiv.dk | Jens Andreas Sivesgaard, Ingstrup

Jens Andreas Sivesgaard, gårdejer Kettrup

arkiv.dk | Tulle Sivesgaard fødenavn Kirstine Marie Steen

arkiv.dk | Søren Vestergaard, Ingstrup

Søren Jensen Vestergaard, gårdejer Brødslev

arkiv.dk | Alfred Jensen, Skjulsmark

Alfred Jensen Gårdejer Skjulsmark

arkiv.dk | Maren Jensen Født Damgaard

Maren Jensen født Damgaard er gift med Alfred Jensen

arkiv.dk | Bernhard Jensen, Ingstrup

Bernhard Jensen er søn af Alfred Jensen og Maren Damgaard

arkiv.dk | Ruth Jensen, Skjulsmark

Ruth Jensen er datter af Alfred Jensen og Maren Damgaard

arkiv.dk | Niels Jensen, Skjulsmark Ingstrup

Niels Jensen er søn af Alfred Jensen og Maren Damgaard

arkiv.dk | Albert Andersen, Ingstrup

Lars Albert Andersen er gift med Otillie Andersen

arkiv.dk | Ottilie Andersen f Jensen, Ingstrup

Ottilie Andersen er gift med Lars Albert Andersen

ID kort med billede

https://arkiv.dk/vis/6231763

Bine Jensen var gift med Laurits Jensen

arkiv.dk | Laurits Theodor Jensen, Ingstrup

Laurits Jensen var gift med Bine Jensen

arkiv.dk | Carl Jensen Ingstrup

Carl Jensen er søn af Bine jensen og Laurits jensen

arkiv.dk | Petrea Nørgaard, Ingstrup

Petrea Nørgaard boede i Huntuen, Ingstrup

arkiv.dk | Svend Erik Nørgaard, Ingstrup

Svend Erik Nørgaard er nevø til Petrea Nørgaard

Sine Madsen boede Gl. Ingstrup Ingstrup

arkiv.dk | Jenny Nielsen, Ingstrup

Jenny Nielsen boede i Huntuen

arkiv.dk | Niels Peter Steen, Ingstrup

Niels Peter Steen gårdejer Brødslev

arkiv.dk | Else Marie Nielsen gift Steen

Else Marie Nielsen er gift med Niels Peter Steen

arkiv.dk | Jens Steen, Ingstrup

Jens Steen er søn af Niels Peter Steen og Else Marie Nielsen

arkiv.dk | Jensine Steen, Ingstrup

Jensine Steen er datter af Niels Peter Steen og hustru Else Marie Nielsen