Norlys Vækstpulje

I Ingstrups historie har vi fået en bevilling fra Norlys Vækstpulje på 9000 kr.

Det er en bevilling, som vi er meget taknemmelige for at få.

Det betyder at vi kan fortsætte det gode arbejde, vi er i gang med omkring oplysninger og viden om Ingstrup sogns historie.

  1. samle oplysninger om huse og bygninger i Ingstrup
  2. samle oplysninger om personer der har og har haft tilknytning til Ingstrup sogn
  3. udbrede viden om Ingstrups historie via gruppen “Ingstrups Historie”
  4. via hjemmesiden “Ingstrups Historie”
  5. Inddrage personer der har lyst til at være med til at forske i Ingstrups Historie

Besked om bevilling fra Norlys Vækstpulje

Vi har hermed fornøjelsen af at fortælle, at bestyrelsen for Norlys Vækstpulje har besluttet at bevilge i alt 9.000 kr. til ovennævnte projekt. Beløbet overføres til den anviste konto senest den 31. december 2020.

HVAD ER NORLYS

Norlys Vækstpulje giver værdi tilbage til dig.
Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Det gør vi blandt andet gennem Norlys Vækstpulje, som uddeler op til 50 mio. kr. om året til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske. Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.
Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern. Vi bringer mennesker sammen gennem grønne og digitale tjenester inden for energi, internet og tv.