Forfatter: Lisbeth Lunden-Hansen

  • Konfirmation i Ingstrup kirke 3. april 1921

    Konfirmation i Ingstrup kirke 3. april 1921

    Konfirmation 3. april 1921. Præst  Laurits Skytte Jensen Christian Richard Pedersen født 1/1 1907 Søn af Ferdinand Pedersen Richard Olesen født 22/1 1907 Søn af Silius Olesen og Anne Kirstine Bjerg Peter Andreasen Villumsen født 21/2 1907 Søn af Thomas Chr. Villumsen og Olsine Jens Chr. Madsen født 25/4 1907 Søn af Martin Madsen og […]