Steder i Ingstrup

 • Lars Nicolaj Nielsen

  Lars Nicolaj Nielsen

  Har matr 7c Brødslev ejerlav Skøde og lign. Brødslev mat 7 Brødslev matr. 7c er udstykket fra 7a 11. dec. 1901 fra C Baggesen til Peder Eriksen på 7c. Der sælger til Ingstrup, V Hjermitslev og Alstrup kommune 26. marts 1925. Skøde til Nicolaj Nielsen 8. november 1935.Lars Nicolai Nielsen født 1877 i Ingstrup søn […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 39, Ingstrup

  Hovedgaden 39, Ingstrup

  udstykket ved skrivelse af 6-10-1906 fra fol 1r fol 309[1] 2. Skøde fra H K N Pedersen til Christen Johansen Houen d 12 læst 14/5 1919 bog 18 fol 857 Henrikke Pedersen sælger ejendommen i 1918 til købmand Peter Thomsen og Christen Nielsen Christensen matrikel 1ac af Trudslev. Med påståede bygninger, 2 kakkelovne, 2 komfurer […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 3, Ingstrup

  Hovedgaden 3, Ingstrup

  Hovedgaden 3 IngstrupNiels Peter Mortensen skøder til landarbejder Chr. Aage Jensen Vejby byggegrund Brødslev 9r. Huset der bygges er en landarbejderbolig med specielle lån.Endeligt skøde 7. maj 1948 Chr. Aage Jensen Vejby sælger i lige sameje 1980 til Kaj Jensen og Bent Jensen.Kaj Jensen og Bent Jensen sælger huset til Peter Søndergård Jensen Falkevej 17 […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 1, Ingstrup

  Hovedgaden 1, Ingstrup

  Folketælling 1940 Christian Anders Sørensen f 1907 Ingstrup og familie han er snedkersvend  Hovedgaden 1: har matrikel 9 s, Brødslev by. 1 matrikel 9u  Det bliver den 25. november 1947 skødet til Elmar Hjørringgaard fra N. P Mortensen. Elmar Hjørringgaard er bager. Og født i Saltum 1917. Elmar er gift med Anne Marie Elisabeth Olsen.  […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 15, Ingstrup

  Hovedgaden 15, Ingstrup

  Hovedgaden 15 Ingstrup blev købt at Emma Frøstrup og solgt til Frode Trudslev 1955.Frode Trudslev er kendt som maler af rigtig mange fine malerier af steder og huse i omegnen.Han var født i Ingstrup 1917 søn af Christian Theodor Johansen Trudslev og hustru Agned Kathrine Nielsen Frøstrup. Frode døde 1985.Han var gift med Ingrid Jensen […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 15a, Ingstrup

  Hovedgaden 15a, Ingstrup

  Skøde gårdejer Georg Adolfsen af Søndermarken skøder og overdrager til arbejdsmand Severin Karlsen min ejendom matrk nr. 7q Brødslev 26. oktober 1933

  Læs mere


 • Søren Sivesgaard

  Søren Sivesgaard

  Søren Sivesgaard er født i Sønder Kjettrup 1923 og død 1998 i Ingstrup hans forældre var Søren Jensen Sivesgaard og Helga Michelsen Søren var gift med Eli Kristensen født i Jebjerg 1925 og død i 2006. De har 2 børn Carl og Helga Søren Sivesgaard 70 år Søren Sivesgaard boede i 1993 Bag Diget 9 […]

  Læs mere


 • Søren Peter Jensen, Klitladen Ingstrup

  Søren Peter Jensen, Klitladen Ingstrup

  Søren Peter Jensen er født i Serritslev 1. januar 1906 med forældre Jens Laurits Jensen og hustru Martine Jensen. Søren var gift med Mette Marie Larsen i Vrejlev kirke den 27. juni 1930. Mette Marie er født i Poulstrup, Vrejlev sogn den 23. januar 1908 og hendes forældre var Søren Martinus Larsen og hustru Andrea […]

  Læs mere


 • Søren Jensen Mathiasen, Neestgaard

  Søren Jensen Mathiasen, Neestgaard

  Søren Jensen Mathiasen er født i Ingstrup 1890 søn af Thomas Christian Mathiasen og Karen Christensdatter Han døde juli 1973 Han er gift med Ane Christine Jørgensen født 1892 Ingstrup datter af Niels Jørgensen og Ane Jespersen. Hun døde 1970. De har børnene. Karen Mathiasen født 1916 gift med Valdemar Kjeldsen, Gjurup. Jørgen Mathiasen født […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 53

  Hovedgaden 53

  Skøde den 22. juni 1898 underskrevne Gregers Peder Pedersen af Trudslev sælger skøder og overdrager herved til Mette Marie Pedersdatter, Thomas Larsens enke af Hvorup klit den mig tilhørende ejendom matr. 1d af Trudslev med alle tillæggende og tilhørende ejendommen er overtaget og skøderinden udreder fremtidig skatter og afgifter. Udstykket ved skrivelse fra matr. 1a […]

  Læs mere


 • Aksel Jensen, Hvorup Klit Camping

  Aksel Jensen, Hvorup Klit Camping

  Det nordvestlige hjørne af Ingstrup sogn hedder Hvorup Klit. Midt i Hvorup Klit mellem Løkken og Ingstrup overtog Aksel Jensen i 1940 sit fødehjem, et husmandsbrug, som hans far Jørgen Jensen, kaldet Vej-Jørgen, havde overtaget som slægtsgård. Samtidig flyttede hans forældre ind i aftægtsboligen i samme stuehus. Hvorup Klit bestod af 14 husmandsbrug med fattige […]

  Læs mere


 • Ingstrup Forsamlingshus, Tværgade

  Ingstrup Forsamlingshus, Tværgade

  Det var landbrugskrisen I 18/0-80-erne, der kom til at danne baggrund for vore forsamlingshuses tilblivelse rundt om i dedengang stillestående landsby samfund.Det var højtskole- og andelsbonden, der gik forrest med en ændring, fra at være et kornsælgende, til at blive dyrisk, animalsk producerende erhverv påandelsbasis.På landbrugssskoler og de grundtvigske højskoler havde de ungebondesønner hørt noget […]

  Læs mere


 • Gordon Nielsen, Hovedgaden 47

  Gordon Nielsen, Hovedgaden 47

  Gordon Nielsen født Aksel Gordon Nielsen. Han er født i Løkken 2. juni 1919 med forældrene Niels Peter Nielsen og hustru Hilda Katrine Jensen. Gordon var gift med Ebba Brinkman Nansen der var født i Børglum 6 december 1921. datter af Axel Nansen og hustru Emmy Sørine Brinkman Gordon og Ebba har to børn. 1.Annegrethe […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 45

  Hovedgaden 45

  Hovedgaden 45 matr 1al Trudslev Niels Kristian Pedersen f 10/2 1884 Saltum murer Anne Pedersen f 6/4 1899 Saltum manufakturhandler [1]1al og 1aæ udgået fra 1r 13/1 1914 fol 309 Skøde fra G O Pedersen til cykelhandler Jens Pedersen 5 læst den 12/3 1920 bog 20[2] Skøde undertegnede træhandler Gregers Peder Pedersen af Mejeribyen skøder […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 27

  Hovedgaden 27

  Min bedstefar Johan Knudsen købte grunden til huset i 1914 og byggede det. Han havde skomagerværksted og forretning i huset. Han blev sammen med min farmor flyttet til Viborg som skomager i 1917, og min fader blev født der i 1917. Andre der har boet i huset I 1943 blev huset solgt til Ane Catrine […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 49

  Hovedgaden 49

  Hovedgaden 49 var førhen Benzinstation og Q9 tank Poul Møller Larsen: Da Poul og Kirsten havde værkstedet var det en Shell tank. Henning, altså Jan Sands far arbejdede der som mekaniker og Poul Pedersen har udlært der. Inger Ottesen: Før Mortensen var der en mekaniker der hed Johannes Baggesen Hansen. De solgte Shell-benzin mekanikeren havde […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 51

  Hovedgaden 51

  Trudslev 1c Gregers Peder Pedersen (8022)[2] boede i ejendommen og drev forretning der sammen med sin hustru Skøde 20/8 1942 fra Gregers P Pedersen til Otto Harry Sørensen [3] 20,5,1896 Gregers Peder Pedersen skøde af Jensen 3,9,1913 samme af 6b og på 1ak 12,4,1950 skøde til Peder Erik Pedersen skifteretsattest l158 9,5,1959 skøde fra P E Pedersen […]

  Læs mere


 • Hovedgaden 4, Ingstrup

  Hovedgaden 4, Ingstrup

  Matrikel 9I betinget skøde på udstykning på matrikel 9t Brødslev, 9l Brødslev og 39 Ingstrup by fra husejer Niels Peter Mortensen til husejer Morten Nielsen Ingstrup. Med påståede bygninger og øvrigt tilbehør, redskaber og maskiner, avl og afgrøde og gødning, hegn, led og plantninger.Den 12 maj 1958 er skæringsdag for indtægter og udgifter for ejendommen […]

  Læs mere