Steder i Ingstrup

 • Matrikler og steder i Ingstrup

  Matrikler og steder i Ingstrup

  Når man arbejder med steder er det godt at have nogle matrikelnumre at gå ud fra For nogle år siden lavede jeg en oversigt over stederne og matriklerne i Ingstrup sogn med udgangspunkt i opslag på arkivalieronline under matrikler Arkivalieronline – Realregistre, skøde- og panteprotokoller (sa.dk) På denne side og næste sider kan du se…

  Læs mere


 • Grethe Jørgensen USA

  Grethe Jørgensen USA

  Jeg har kontakt til Miles Away i USA, der har sendt en fin historie, som Grethe Jørgensen har skrevet. Med de oplevelser hun havde da hun tog fra København til USA i 1883 Grethe Jørgensen er født i Ingstrup 16. januar 1862 hendes forældre var murer Niels Christian Jørgensen og Dorothea Christine Lønstrup. Grethe døde…

  Læs mere


 • Om Ingstruphistorie

  Om Ingstruphistorie

  Vi var nogle frivillige seniorer der i 2018 blev enige om at lave en lille gruppe, der skulle arbejde med at finde oplysninger og andet om Ingstrups historie gennem tiderne. Vi har gennem tiden arbejdet med mange forskellige ting vedrørende Ingstrup Historie. Vores holdepunkt i det daglige er Bogbrugsen i Ingstrup. Der har vi samlet…

  Læs mere


 • Ingstrup sogn, Hvetbo Herred

  Ingstrup sogn, Hvetbo Herred

  Hvetbo Herred er kun et lille herred og grænser mod nord til Jerslevherred; mod syd tll Østerhanherred;mod øst tl} Kjær Herred, mod vesttil Vesterhavet. Det lndbefatter kun 7 kirkesogne, hvllke er1)Jetsmarksogn; 2)Saltumsogn 3) Hunesognl 4)Ingstrupsogn; 5)Hjermitslev sognl 6)Alstrup sogn; 7) Gjølsogn. Ingstrup sogn består af Ingstrup by og præstegården som i fordums tidskal have været…

  Læs mere


 • Ingstrup sø, Carl Klitgaard

  Ingstrup sø, Carl Klitgaard

  Fra Vildmosehavet strakte der sig i stenalderen en fjordarm vest om Thise bakker og videre mod nordvest mellem Ingstrup-Hjermitslevs højland på den sydvestlige side og Vrensteds mere jævne aflejringer fra Senistiden Man mente tidligere, at her havde været et sund mellem Vesterhavet og Vildmosehavet, og på kort fra 1660 erne er havarmen endog afbildet som…

  Læs mere


 • Ingstrup sø, dyreliv

  Ingstrup sø, dyreliv

  Af Hans Jægerum Herned en skildring af et stykke særpræget natur, son var et helteldorado for alle arter af svømme- og vadefugle, en “lllle” idylIisk plet for jægere og naturelskere.Vi kommer til at skrue tiden en 40-50 år tilbage for på den mådeat drage de ting frem, der var med til at give Ingstrup sø…

  Læs mere


 • Ingstrup sø historie

  Ingstrup sø historie

  I Ingstruphistorie er vi så heldige at vi har fået noget fint materiale om Ingstrup sø, af Møller Jørgensen, der har boet i Ingstrup. Hans søn Arne Banasik Jørgensen har lavet en rigtig fin afhandling om Ingstrup sø. Jeg har scannet materialet og lagt på vores hjemmeside, så mange kan få lov til at læse…

  Læs mere


 • Jens Christian Jensen,

  Jens Christian Jensen,

  Jens Christian Jensen er født i Saltum sogn 28. marts 1881 søn af Jens Christian Andersen og hustru Maren Pedersdatter. Jens Christian boede det meste af sin tid i Ingstrup. Han blev gift med Jensine Pouline Nielsen der var født i Jetsmark 1880 datter af Niels Christian Nielsen og Larsine Jensen De blev gift i…

  Læs mere


 • Else Thomsen Villerup

  Opgørelse i boet efter enke Else Thomsen Eriksen født Villerup, Vester Hjermitslev, død 13/1 1948 og tidligere ægtefælle. Den 15. januar 1948 døde enke Else Thomsen Eriksen f. Villerup i Vester Hjermitslev, 81 år gammel. Afdøde hensad i uskiftet bo efter sin ægtefælle fhv. gårdejer Kresten Eriksen af Vester Hjermitslev, død 30. marts 1943 76…

  Læs mere


 • Konfirmation i Ingstrup kirke 3. april 1921

  Konfirmation i Ingstrup kirke 3. april 1921

  Konfirmation 3. april 1921. Præst  Laurits Skytte Jensen Christian Richard Pedersen født 1/1 1907 Søn af Ferdinand Pedersen Richard Olesen født 22/1 1907 Søn af Silius Olesen og Anne Kirstine Bjerg Peter Andreasen Villumsen født 21/2 1907 Søn af Thomas Chr. Villumsen og Olsine Jens Chr. Madsen født 25/4 1907 Søn af Martin Madsen og…

  Læs mere


 • Ingstrup sogn 1787

  Ingstrup sogn 1787

  For mange år siden ca. 1999 lavede jeg en folketælling over Ingstrup sogn med forskellige yderligere oplysninger, som skifte og hvor drengene/mændene var i lægdsrullen. Måske nogen kunne have lyst til at se lidt om sognet på den tid. Skifter for personer i Ingstrup og omegn Birgitte Christensdatter, 1. Familie Ingstrup Skifte, Aas 4.12.1797, skifte…

  Læs mere


 • Ingstrup håndværkere ca. 1925

  Ingstrup håndværkere ca. 1925

  Et hyggeligt landsogn er kendetegnet på aktiviteter, der tilgodeser både dagliglivet og fritidslivet for de mennesker der bor i sognet.   Ingstrup sogn beskrives som omgivet af annekset Vester Hjermislev og Saltum sogn, Skagerak og Børglum Herred med Vrensted. Det skilles delvis ved Assenbæk, med den udtørrede Ingstrup sø, et tilløb til Ryå og Nybæk…

  Læs mere


 • Emma Skeel Gerhardt

  Hvetbo herreds SkifteprotokolOpgørelseBoet efter Emma Skeel Gerhardet død 18 juni 1945 og tidligere den 11. oktober 1937 afdøde ægtefælle, Carl Erik Skeel Gerhardt Hellerup. Arv og gæld er ikke vedgaaet. Proklama har med 3 måneders varsel været udstedt i Stifttienden for 4, 6 og 7 august 1945. Registrering er foretaget 16. juli 1945

  Læs mere


 • Ane Kristine Kjeldsen

  Skifte efter Ane Kristine Kjeldsen OpgørelseBoet efter Ane Kristine Andersen, født Kjeldsen Nielsen Ingstrup død 1945 og tidl. den 21/8 1925 afdøde ægtefælle Johan Jørgen Andersen Rubjerg. Sidst afdøde hensad i uskiftet bo efter sin mand Johan Jørgen Andersen. Der er ikke efterladt noget testamente. Registrering er foretaget af sognefogden i Ingstrup 5. september 1945.

  Læs mere


 • Lars Nicolaj Nielsen

  Lars Nicolaj Nielsen

  Har matr 7c Brødslev ejerlav Skøde og lign. Brødslev mat 7 Brødslev matr. 7c er udstykket fra 7a 11. dec. 1901 fra C Baggesen til Peder Eriksen på 7c. Der sælger til Ingstrup, V Hjermitslev og Alstrup kommune 26. marts 1925. Skøde til Nicolaj Nielsen 8. november 1935.Lars Nicolai Nielsen født 1877 i Ingstrup søn…

  Læs mere


 • Hovedgaden 39, Ingstrup

  Hovedgaden 39, Ingstrup

  udstykket ved skrivelse af 6-10-1906 fra fol 1r fol 309[1] 2. Skøde fra H K N Pedersen til Christen Johansen Houen d 12 læst 14/5 1919 bog 18 fol 857 Henrikke Pedersen sælger ejendommen i 1918 til købmand Peter Thomsen og Christen Nielsen Christensen matrikel 1ac af Trudslev. Med påståede bygninger, 2 kakkelovne, 2 komfurer…

  Læs mere


 • Hovedgaden 3, Ingstrup

  Hovedgaden 3, Ingstrup

  Hovedgaden 3 IngstrupNiels Peter Mortensen skøder til landarbejder Chr. Aage Jensen Vejby byggegrund Brødslev 9r. Huset der bygges er en landarbejderbolig med specielle lån.Endeligt skøde 7. maj 1948 Chr. Aage Jensen Vejby sælger i lige sameje 1980 til Kaj Jensen og Bent Jensen.Kaj Jensen og Bent Jensen sælger huset til Peter Søndergård Jensen Falkevej 17…

  Læs mere


 • Hovedgaden 1, Ingstrup

  Hovedgaden 1, Ingstrup

  Folketælling 1940 Christian Anders Sørensen f 1907 Ingstrup og familie han er snedkersvend  Hovedgaden 1: har matrikel 9 s, Brødslev by. 1 matrikel 9u  Det bliver den 25. november 1947 skødet til Elmar Hjørringgaard fra N. P Mortensen. Elmar Hjørringgaard er bager. Og født i Saltum 1917. Elmar er gift med Anne Marie Elisabeth Olsen. …

  Læs mere