Ingstrup sogn, Hvetbo Herred

Hvetbo Herred er kun et lille herred og grænser mod nord til Jerslev
herred; mod syd tll Østerhanherred;mod øst tl} Kjær Herred, mod vest
til Vesterhavet. Det lndbefatter kun 7 kirkesogne, hvllke er
1)Jetsmarksogn; 2)Saltumsogn 3) Hunesognl 4)Ingstrupsogn; 5)
Hjermitslev sognl 6)Alstrup sogn; 7) Gjølsogn.


Ingstrup sogn består af Ingstrup by og præstegården som i fordums tid
skal have været en herregaard, kaldet Brederls eller Fredenrls og har
haft Barfred, og i præstegården er endnu et hus i den vestlige længe
kaldet Barfredloft, hvor de skyldige tog tilflugt tiI og skjulte sig for at være fri for blodhævneren.

Desuden har i samme præstegård fordum været et stort rødt hus med grave om, hvor kongerne, når de var i Vendsyssel, tog deres Logement.

Hvor udover den prægtige fiskerige sø Ingstrup sø kaldet, som er en mil lang og fuld af Brasen, Ål, Geder, Aborrer og andre slags fisk. Lagt til præstegaarden efter et dokument af år 1581, så at ingen uden præsten alene må fiske i samme sø.


Udgivet

i

, ,

af

Tags: