Livet i Ingstrup med personer og steder

 • Matrikler og steder i Ingstrup

  Matrikler og steder i Ingstrup

  Når man arbejder med steder er det godt at have nogle matrikelnumre at gå ud fra For nogle år siden lavede jeg en oversigt over stederne og matriklerne i Ingstrup sogn med udgangspunkt i opslag på arkivalieronline under matrikler Arkivalieronline – Realregistre, skøde- og panteprotokoller (sa.dk) På denne side og næste sider kan du se…

  Læs mere


 • Danske landmænd

  I bogen med Danske landmænd er der også landmænd og landmandskoner fra Ingstrup Jens Christian Baggesen og familie

  Læs mere


 • Link til andre sider

  Link til andre sider

  Vi vil gerne have kontakt med andre historikere og folk der har interesse i lokalhistorie Egnssamlingen Saltum – Lokalhistorisk Museum, Arkiv, Samling Vi har et fint samarbejde med Egnssamlingen. Vi har mulighed for at lægge billeder og andre oplysninger ind på arkiv.dk fra Ingstrup sogn Vendsyssel Historiske Museum – dit museum, din historie (vhm.dk) Vendsyssel…

  Læs mere


 • Ingstrup 1961

  Ingstrup 1961

  Billedet er fra avisen 1961 med de handlende i Ingstrup og omegn Jacob Pedersen har lavet en oversigt over beboere og handlende i Ingstrup 1961

  Læs mere


 • Om Ingstruphistorie

  Om Ingstruphistorie

  Vi var nogle frivillige seniorer der i 2018 blev enige om at lave en lille gruppe, der skulle arbejde med at finde oplysninger og andet om Ingstrups historie gennem tiderne. Vi har gennem tiden arbejdet med mange forskellige ting vedrørende Ingstrup Historie. Vores holdepunkt i det daglige er Bogbrugsen i Ingstrup. Der har vi samlet…

  Læs mere


 • Ingstrup kirkegaard, gravsten

  Ingstrup kirkegaard, gravsten

  Jeg har fotograferet gravstederne 2007 og senere. Fra L til W god fornøjelse

  Læs mere


 • Ingstrup kirkegaard, gravsten

  Ingstrup kirkegaard, gravsten

  Fra D til K

  Læs mere


 • Ingstrup kirkegaard

  Ingstrup kirkegaard

  Gravstenene på Ingstrup kirkegaard har jeg fotograferet ca. 2008 og senere med efternavn A-C

  Læs mere


 • Elmegaard, Ingstrup

  Elmegaard, Ingstrup

  NIELSEN, JOHS., »Elmegaard«, Ingstrup, er født i Nr. Saltum 27. 1. 1904. Forældre: Søren P. Nielsen, Hvorup Klit, og Hustru Anna. Johs. Nielsen er gift med Else f. Christensen i Ingstrup 15. 3. 1908. Forældre: Chr. Christensen, Centralbestyrer i Ingstrup, og Hustru Kristine. I Ægteskabet er 9 Børn: Kristian, Søren, Niels, Knud, Kjeld, Viggo, Poul,…

  Læs mere


 • Ingstrup folketælling 1940

  Ingstrup folketælling 1940

  Jeg har lavet en fil med folketælling for Ingstrup 1940 Det er en afskrift af oplysningerne på arkivalieronline om folketællinger Der er ikke kommet nogen folketælling i den årgang på nettet der er søgbart. Så jeg håber denne kan søges ved at trykke Ctrl og F filen kan også downloades så den muligvis er lidt…

  Læs mere


 • Grønhøj, Ingstrup

  Grønhøj, Ingstrup

  Simon Jacobsen har fået lov til at lægge bogen om Grønhøj ind på nettet som e-bog Du kan se den her Det er Knud Prebensen der har skrevet bogen. Den er udsolgt fra forlaget, og kan gratis downloades

  Læs mere


 • Ingstrup sogn, Hvetbo Herred

  Ingstrup sogn, Hvetbo Herred

  Hvetbo Herred er kun et lille herred og grænser mod nord til Jerslevherred; mod syd tll Østerhanherred;mod øst tl} Kjær Herred, mod vesttil Vesterhavet. Det lndbefatter kun 7 kirkesogne, hvllke er1)Jetsmarksogn; 2)Saltumsogn 3) Hunesognl 4)Ingstrupsogn; 5)Hjermitslev sognl 6)Alstrup sogn; 7) Gjølsogn. Ingstrup sogn består af Ingstrup by og præstegården som i fordums tidskal have været…

  Læs mere


 • Lodsejere ved Ingstrup sø

  Lodsejere ved Ingstrup sø

  Fortegnelse over lodsejere, der har deltaget i jordfordelingen da Ingstrup sø blev tørlagt Jordfordelings området omfatter ca. 270 ha., ca 490 td.land, heraf benyttes ca. 190 ha ialt 345 td.land, medens restener Jord, som de gamle ejere beholder.Der er foretaget 196 enkelt ombytninger Link til forskellige kort, der viser området Original 1. Ingstrup By, Ingstrup…

  Læs mere


 • Ingstrup sø, Carl Klitgaard

  Ingstrup sø, Carl Klitgaard

  Fra Vildmosehavet strakte der sig i stenalderen en fjordarm vest om Thise bakker og videre mod nordvest mellem Ingstrup-Hjermitslevs højland på den sydvestlige side og Vrensteds mere jævne aflejringer fra Senistiden Man mente tidligere, at her havde været et sund mellem Vesterhavet og Vildmosehavet, og på kort fra 1660 erne er havarmen endog afbildet som…

  Læs mere


 • Ingstrup sø, dyreliv

  Ingstrup sø, dyreliv

  Af Hans Jægerum Herned en skildring af et stykke særpræget natur, son var et helteldorado for alle arter af svømme- og vadefugle, en “lllle” idylIisk plet for jægere og naturelskere.Vi kommer til at skrue tiden en 40-50 år tilbage for på den mådeat drage de ting frem, der var med til at give Ingstrup sø…

  Læs mere


 • Ingstrup sø historie

  Ingstrup sø historie

  I Ingstruphistorie er vi så heldige at vi har fået noget fint materiale om Ingstrup sø, af Møller Jørgensen, der har boet i Ingstrup. Hans søn Arne Banasik Jørgensen har lavet en rigtig fin afhandling om Ingstrup sø. Jeg har scannet materialet og lagt på vores hjemmeside, så mange kan få lov til at læse…

  Læs mere


 • Else Thomsen Villerup

  Opgørelse i boet efter enke Else Thomsen Eriksen født Villerup, Vester Hjermitslev, død 13/1 1948 og tidligere ægtefælle. Den 15. januar 1948 døde enke Else Thomsen Eriksen f. Villerup i Vester Hjermitslev, 81 år gammel. Afdøde hensad i uskiftet bo efter sin ægtefælle fhv. gårdejer Kresten Eriksen af Vester Hjermitslev, død 30. marts 1943 76…

  Læs mere


 • Ingstrup sogn 1787

  Ingstrup sogn 1787

  For mange år siden ca. 1999 lavede jeg en folketælling over Ingstrup sogn med forskellige yderligere oplysninger, som skifte og hvor drengene/mændene var i lægdsrullen. Måske nogen kunne have lyst til at se lidt om sognet på den tid. Skifter for personer i Ingstrup og omegn Birgitte Christensdatter, 1. Familie Ingstrup Skifte, Aas 4.12.1797, skifte…

  Læs mere