Lodsejere ved Ingstrup sø

Fortegnelse over lodsejere, der har deltaget i jordfordelingen da Ingstrup sø blev tørlagt

Jordfordelings området omfatter ca. 270 ha., ca 490 td.
land, heraf benyttes ca. 190 ha ialt 345 td.land, medens resten
er Jord, som de gamle ejere beholder.
Der er foretaget 196 enkelt ombytninger

Link til forskellige kort, der viser området

Original 1. Ingstrup By, Ingstrup (0570553), 1812-1855, 1:4000

Original 2. Ingstrup By, Ingstrup (0570553), 1855-1900, 1:4000

Original 2. Ingstrup By, Ingstrup (0570553), 1952-1966, 1:4000

Original 1. Trudslev By, Ingstrup (0570556), 1812-1861, 1:4000

Original 2. Trudslev By, Ingstrup (0570556), 1966-1969, 1:4000, plan 3


Udgivet

i

,

af

Tags: