Elmegaard, Ingstrup

NIELSEN, JOHS., »Elmegaard«, Ingstrup, er født i Nr. Saltum 27. 1. 1904. Forældre: Søren P. Nielsen, Hvorup Klit, og Hustru Anna. Johs. Nielsen er gift med Else f. Christensen i Ingstrup 15. 3. 1908. Forældre: Chr. Christensen, Centralbestyrer i Ingstrup, og Hustru Kristine. I Ægteskabet er 9 Børn: Kristian, Søren, Niels, Knud, Kjeld, Viggo, Poul, Jørgen og Erik. Johs. Nielsen overtog i 1947 Ejendommen Matr. Nr. 16a m. fl. efter Jens Nielsen med et Areal paa 15,6 ha. Ejdsk. 50,000 Kr. Normal Besætning er 12—14 Køer, 10 Ungkreaturer, 2 Søer, Traktor, og der ’everes ca. 60 Svin aarligt. Stuehuset er opført 1913 og Udbygningerne 1912. Nielsen ejede fra 1940—47 »Munken« i Ingstrup, i 1 Aar »Kærgaard« i 0. Hjermitslev og fra 1926—39 »Bakken« i Ingstrup. Kilde Danske Landmænd og deres bedrifter


Udgivet

i

af

Tags: