Ingstrup sø historie

I Ingstruphistorie er vi så heldige at vi har fået noget fint materiale om Ingstrup sø, af Møller Jørgensen, der har boet i Ingstrup. Hans søn Arne Banasik Jørgensen har lavet en rigtig fin afhandling om Ingstrup sø.

Jeg har scannet materialet og lagt på vores hjemmeside, så mange kan få lov til at læse den spændende historie om Ingstrup sø og hele området. Jeg håber du kan få en masse viden om denne skønne del af Vendsyssel. Tak til Møller Jørgensen.

Materialet vil være at se i Bogbrugsen i Ingstrup. Egnssamlingen har også materialet.

Texten er ekrevet af landinspektør Ernst Boe med bidrag
fra amtsvandlnepektør A. l. Birk. Omslag og vlgnetter er tegnet af Enst Boe, og kortbilagene og de tekniske tegnlnger er udført af assistent Egon Bille.
Bogen er udglvet i 20 numererede eksemplarer.
Nogen større almen lnteresse kan den lkke have, (eet
eksemplar er dog tllsendt landbobøJskolens blbllotek 1 København og eet Centralblblloteket i Hjørring); men den vil
for os være mindet om et dejligt arbejde og vi synes, at
vi også har lov at at sige: et godt resultat

Hjørring i august 1953

For BIRK & BOE

Ernst Boe


Udgivet

i

, ,

af

Tags: