Ingstrup håndværkere ca. 1925

Et hyggeligt landsogn er kendetegnet på aktiviteter, der tilgodeser både dagliglivet og fritidslivet for de mennesker der bor i sognet.  

Ingstrup sogn beskrives som omgivet af annekset Vester Hjermislev og Saltum sogn, Skagerak og Børglum Herred med Vrensted.

Det skilles delvis ved Assenbæk, med den udtørrede Ingstrup sø, et tilløb til Ryå og Nybæk der løber ud i Skagerak[1]

Befolkningen er 1921: 1158 personer, 1801: 517 personer, 1850: 788 personer, 1901: 994 personer.

Mine oplysninger om Næringsbevis, kommer fra Næringsprotokollen for Hvetbo Herred, Ingstrup sogn.

Jeg har også taget de personer med, der udvandrede fra Danmark og til USA og andre lande.

Der skete en stor udvandring fra landbrugsområderne til USA og andre lande. Det skyldes den store omvæltning, der skete med landbruget og samfundet som helhed. Landbruget blev mekaniseret og derfor var der ikke behov for så mange medarbejdere som førhen i landbruget


Byerne i sognet:

 1. Ingstrup – Ingilstorp 1335, Ingestorp 1408. Delt i Kirkebyen og Mejeribyen. Kirke, Præstegaard, Østre skole, forsamlingshus, flere købmandsforretninger, Brugsforening, Andelsmejeri og jernbane station og postekspedition
 2. Trudslev – Trudsleff 1470 med forsamlingshus
 3. Brødslev – Brøstsleff 1553, med købmandsbutik og Mølle
 4. Sønder Kettrup en del af Ejersted, samling af gårde og huse
 5. Hvorup klit – 1638 Horup
 6. Borupgaardene – Borup – 1610
 7. Skjulsmark – 1636 Skoelsmark
 8. Vestermark, med vestre skole.
 9. Grønhøj – 1638 Grønhøy
 10. Kringelstederne, Nørgaard – 1662 Nørgaard
 11. Hovedgårde: Kettrupgaard -1335 Kettorp med badehotel
  1. Rolighed 1688
  1. Havgaard – 1610 Houfgaard

[1] Kilde J. P. Trap ca. 1923

Omkring år 1901 er Ingstrup Mejeriby etableret, med forskellige erhverv og forretninger. De skulle alle servicere landbefolkningen, der boede på gårdene. Landbrugserhvervet var det mest almindelige erhverv og beskæftigelse på den tid i Ingstrup området

Mejeriet er startet 1898 på matrikel 1b Trudslev, Hovedgaden. Forsamlingshuset var bygget på Tværgade. Desuden var Ingstrup Brugsforening startet 1898.

Tømrer

Anders Jørgen Sørensen, Brødslev fik næringsbevis som tømrer januar 1870. Han er født i Ingstrup 1839 og gift med Ane Marie Poulsen f i Alstrup de har 5 børn og mange efterkommere i Ingstrup og Hvetbo området.

Pouline Sørensen f 1865 Saltum

Maren Kirstine Sørensen f på Neest 1870, gift med Villum Hansen Klæstrup f 1867 Jerslev. De havde 5 børn

Ane Sørensen født 1873 på Neest, Ingstrup gift med Anders Peter Christensen Ulrik f 1860 Hune. De havde 8 børn.

Søren Andersen Sørensen født 1875 på Neest bor Hovedgaden 19. Han er gift med Ottemine Karoline Marie Nielsen født i Saltum 1883. De har børnene Anders Jørgen. Der er billede af ham og hustruen på arkiv.dk nr B 9017

Else Sørensen født 1877 på Neest, Ingstrup. Else bliver 1905 gift med Søren Jensen Jacobsen født i Saltum 1875, søn af Jens Jakobsen og Maren Sørensen

Jens Kristian Kristensen er født i Lyngby 18. februar 1874 og gift med Johanne Kristine Hansen født i Ingstrup 1874. Har mindst 3 børn, Marius, Else Catrine, og Christian Valdemar. Jens Christian får næringsbevis som tømrer 28. marts 1903 og bor da Trudslev mat 1v

Marius Christensen f 1904 bliver gift med Erna Emilie Nielsen f 1907 i Ingstrup. Ægteparret fik 3 børn. Billedet er på arkiv.dk og har nr B6618

Marius var Tømrer og havde tømrerforretning. Erna havde Ingstrup Central, som hun forvaltede i mange år

Karen Christensen f 1929 gift med Jens Baggesen Larsen, der havde 1 barn Mogens Baggesen f 1957

Poul Christensen f 1936 og som bor i Ingstrup ugift

Jens Christensen f 1940 som bor i Ingstrup. Han har i mange år været selvstændig smed i 50 år. Han er gift med Ellen Margrethe Andersen født i Ajstrup 1945. Sammen har de 3 sønner Jesper, Klaus og Anders

Else Kathrine Christensen er født i Ingstrup 1908 gift med Valdemar Johannes Nielsen f 1904 i Saltum. De har 9 børn

Niels Poulsen fik næringsbevis som tømrer 10. april 1885 og bor Borup Mark. Han er født 1854 i Maarup søn af Hans Christian Poulsen og Christiane Sørensdatter. Hans er gift med Margrethe Andersdatter f 1851 Trudslev, Ingstrup, datter af Anders Nielsen Ulrik og Inger Marie Nielsdatter. De har mange efterkommere i Ingstrup området.

Niels Poulsen død i 1922 på Borup mark, Ingstrup. Ved skifteoplysninger i Hvetbo herred står at hun får lov til at sidde i uskiftet bo. Og at de sammen har 9 børn

Deres børn født mellem 1884 og 1899 i Ingstrup: Hans Christian Vilhelm Poulsen født 1884, Inger Marie Poulsen født 1885 gift med Jens Peter Jensen født 1887 Saltum, Peder Andreas Poulsen født 1888, Christian Marinus Poulsen født 1889, Søren Jacob Poulsen født 1892, Christine Marie Poulsen født 1894, Christiane Martine Poulsen født 1896 gift med Niels Christensen Nørgaard født 1896 i Alstrup, Martha Othea Poulsen født 1899

Murere

Christian Edvard Christensen får næringsbrev som murer 7. marts 1904 og bor i Skjulsmark matr. 6. Han er født i Jelstrup 1876 søn af Christen Christensen og Agate Marie Olesen. Christian er gift med Ane Marie Nielsen født i Ingstrup 1880, datter af Vilhelm Nielsen og hustru Ane Catrine Larsen. De har 6 børn. Petra Christine født 1902, Anna født 1906, Agathe Marie født 1908, Vilhelm født 1910 gift med Elisabeth Jensen f 1914, Karen født 1912, Hartvig født 1914 og Henning født 1916.

Han købte matr. 6 Skjulsmark af Niels Nielsen 28. maj 1902.

Ved folketællingen 1930 bor hele familien i Fristrup i Børglum og Christian Edvard er gårdejer. Det ser således ikke ud til at han udøver sit erhverv som murer

Peder Christian Olsen er født i Saltum 1871 søn af Knud Laurits Olsen og Inger Pedersen, han er gift med Inger Marie Poulsen f Vester Hjermitslev 1874. Han fik januar 1913 næringsbrev som murer og bor i Mejeribyen.

De får sønnen Martin født i Ingstrup 1914

Ved folketællingen 1925 og 1930 bor familien i Løkken, Furreby sogn. Hvor Peder er murermester i Løkken

Skomager

Martin Jensen født 7. juli 1881 i Tolstrup med forældrene ug. Johanne Marie Larsen og far Thomas Peter Jensen fra Ajstrup sogn. Martin fik næringsbevis som skomager og mekaniker 23. marts 1905. Bor Trudslev matr. 1aa. Han flytter senere til Saltum

Han blev gift med Maren Larsen Hjørringgaard f 1888 i Alstrup. Ved folketællingen 1916 bor han sammen med sin hustru og døtre Johanne og Larsine i Saltum. Datteren Johanne Marie med efternavnet Laurbæk bliver gift med Niels Peter Østergaard f 1895 i Saltum. Billede af ham og butikken i Egnssamlingen B2000534

Thomas Pedersen fik sept. 1919 næringsbrev som skomager. Han er født i Tømmerby, Thisted amt søn af Jens Pedersen og hustru Magdalene Thomsen. Han var gift med Meta Johanne Harriet Pedersen, De har en søn Arvid Jakob Pedersen født i Thisted 1914. Thomas bruger sit næringsbrev som skomager. Han og familie bor i 1925 i Thisted hvor han er skomager

Møllere

Møllefaget er et gammelt priviligeret fag. Det vil sige at møllerne skulle have uddannelse som møller. Møllefaget er et omkostnings tungt erhverv. I mange tilfælde var den daglige leder af møllen ikke ejer af møllen, men havde den i forpagtning eller som bestyrer. Disse drev møllen på deres eget faglige ansvar[1]

Placeringen af møllen er ikke tilfældig, men afhænger af vind og vand på det sted hvor den er placeret. Der skulle god vind til for at møllen kunne fungere. Ligeledes skulle der være vand evt. fra en å eller vandløb for at en vandmølle kunne fungere. Mange vindmøller er bygget efter hvordan man byggede møller i Holland.

Frederik Soltofte Trudslev fik næringsbevis som møller 25. marts 1885. Han købte møllen i 1885 af Søren Christian Jensen og solgte den videre til Christen Mortensen 1890.  Møllen har adressen Trudslevvej 31 med matrikel Trudslev 9b. Skødet ses i bog 7 folie 449 læst 14/10 1885.

Ejendommen er udstykket ved skrivelse fra indenrigsministeriets skrivelse af 30. maj 1885 matrikel no. 9b i Trudslev af hartkorn 2 ¾ alb. Gammel skat 30 øre. Hvorpå hviler præstetiende ¼ fdk Rug, ½ fdk byg. Sælges tilligemed den værende vindmølle, således som den alt i flere aar har været i besiddet af køberen. Kort over parcellen medfølger. Køberen udreder i fremtiden alle af det solgte gående skatter og afgifter. Købesummen 5200 kr nævner fem tusinde og to hundrede kroner er berigtiget og jeg forpligter mig derfor til at hjemle køberen det solgte. Behørig stemplet købekontrakt dat 24. november 1877 medfølger. I vidners overværelse Hune den 24. juni 1885 Søren Christian Jensen. Læst inden Hvetbo Herredsret 14. oktober 1885

Christen Mortensen er født i Ingstrup 1863 og dør allerede i 1901. Han er gift med Ane Christine Sørensen født i Rolighed 1865 datter af Christen Sørensen og hustru Maren Nielsdatter. De er gift 1889 i Ingstrup og får 6 børn: Maren Jacobine Mortensen f 1890, Martin Christian Mortensen f 1891 død 1904, Marie Kristine Mortensen f 1892 død 1909, Johanne Petrea Mortensen f 1893 død 1902, Christen Mortensen født og død 1894, Christen Mortensen f 1898

Christen Mortensen overtager ejendommen fra F Saltofte 18/6 1890 bog 8 folie 1119 Hvetbo Herred,

Jens Madsen, Brødslev fik næringsbevis som møller 17. februar 1868. Han er født i Galtrup og gift med Maren Kirstine Jensdatter f 1839 i Vester Hjermitslev. Død 1872 i Ingstrup

De fik børnene:

 1. Johanne Madsen f 1864
 2. Ane Kathrine Madsen f 1865
 3. Niels Peter Madsen f 1867 død 1948 i Mosbjerg gift med Kristine Jensen født i Bindslev 1880 død 1958 i Sindal. De fik 10 børn. Johan, Aage, Astrid Eleonora, Harry, Gunnar, Rosa Sofie gift med Axel Ingemann Andersen f 1911 Bindslev, Magnus, Julia, Regnar og Karen
 4. Johanne Marie Madsen f 1869
 5. to dødfødte børn

Og 2. gang med Maren Kirstine Olesdatter født i Ingstrup 1837. og død i Ingstrup 1919. De fik børnene:

 1. Mads Christian Madsen f 1873 gift med Alvine Kirstine Jensen f i Hirtshals 1874
 2. Ole Christian Madsen se herunder, næste møller
 3. Lars Christian Madsen f 1876 død 1877
 4. Maren Kirstine Madsen f 1878
 5. Martin Madsen født 1880 gift med Laura Petrea Jensen født 1883 Thise kirkebakke. De havde børnene Laura f 1906, Jens Valdemar f 1907, Valdemar født 1913
 6. Maren Kirstine Jensen f 1887

Han har haft Trudslev Mølle

Ole Christian Madsen er født på Stenum mølle 1874 faderen er Jens Madsen Møller og hustru Maren Kirstine Olesdatter. Ole Christian bliver gift med Antine Christine Frøstrup født 1875 i Grønhøj. De fik 10 børn:

Brødslev Mølle Egnssamlingen Saltum

1. Jens Christian Madsen f 1895,

2. Maren Kristine Madsen født 1897 gift med Anders Peter Jørgensen født 1888 Ingstrup. De udvandrer til USA sammen med deres børn, Erna Kirstine Madsen f 1918, Loretta Marie Jørgensen f 1924, Olga Viola Jørgensen f 1925, Elsie Jørgensen f 1930, Harry Austin Jørgensen f 1932 og Diane Virginia Jørgensen f 1937.

3. Arnold Frederik Madsen f 1899.

4. Viggo Madsen f 1901, Aage Madsen f 1904,

5. Henry Madsen f 1907,

6. Harald Madsen f 1909,

7. Olga Madsen f 1911.

8. Henrik Madsen f 1914.

9. Ida Madsen.

10. Elfrida Madsen f 1920 gift med Anton Peter Christensen født i Faarup Saltum 1910

og boede i Ingstrup 40871. Ole Christian Madsen er møller på Brødslev Mølle. Adressen på møllen er Brødslev matr. 11d Brødslevvejen 38 Ingstrup

Han får Næringsbevis som møller 4. maj 1900

Christian Larsen af Manna får næringsbevis som møller 14. dec. 1899 på Trudslev mølle

Hvetbo herreds skøde og skifteprotokol

År 1899 den 17. april afholdtes efter foregående lovlig omgang tvangsauktion over ejendommen

matr no 1i Trudslev ingstrup sogn hartkorn ½ album.

matr. no. 9b af Trudslev Ingstrup sogn hartkorn 2 3/4 alb

med påståede bygninger hvorunder 1 mølle

Højestbydende ved auktionen blev købmand Chr. Larsen af Manna med 5300 kkr. for hvilket bud han reserverede sig ret til som ufyldestgjort panthaver at erholde. Ejendommen udlagt til ejendom ved fogden. 2. auktion er ikke afholdt. Da det er godtgjort at konditionerne ere opfyldte så udlægges og skødes herved den nævnte ejendom med bygninger og tilbehør til fornævnte Chr. Larsen, nu boende i   Nørre Sundby – dog uden ansvar for fogedretten.

omkostningerne ved tvangsauktionen have udgjort 199 kr 07 øre. Nærværende skøde er altså stemplet og gebyrpligtigt af ialt 5499 kr 07 øre.

Under hånd og segl . Hvetbo herred den 2. juli 1907 Hastrup

læst i Hvetbo herreds ret 3. juli 1907

Christian Larsen er født den 23. nov. 1835 som søn af Laurs Sørensen og hustru Margrethe Pedersdatter.

Han bliver gift i Thise kirke med Kirsten Marie Jacobsdatter født i Tolstrup sogn 13. september 1834 datter af Jacob Clausen og hustru Karen Marie Mortensdatter.

De får børnene Laura Louise Larsen 1866, Lars Bartholin Larsen f 1868, Karen Marie Larsen født 1870, Maren Christine Larsen f 1873, Martha Marie Larsen født 1875 og Jacob Christian Larsen født 1876

Lars Christian Zakariasen  han får næringsbevis som møller 15. juni 1886

Lars Christian er født 1851 og død 1890 i Ingstrup søn af Zakarias Christensen og hustru Christiane Thomasdatter. Han er gift med Ane Kristine Christensen født i Ingstrup 1854. ægteparret får 7 børn. Christiane født 1874, Christian født 1876, Zakarias født 1879, Severin August født 1883, Marie født 1885, Helene født 1887og Else Marie født 1890

Der var et stort skifte efter Lars Christian Zakariassen i Hvetbo herredsfoged Skifteprotokol Hvetbo Herred [1]

Boets ejendele

matr 1o Ingstrup Præstegaard hartkorn 1 sk 2 fol 2 1/4 alb

matr. 1b Ingstrup by hartkorn 1sk 1 fol 2 1/4 alb

matr 1l Ingstrup by hartkorn 2 fol 1 1/4 alb

matr 1p Ingstrup by hartkorn 2 fol 2 alb

matr. 9b Brødslev 1 sk 1 fol 3/4 alb

matr. 11b Brødslev 1½ alb

matr. 38 b Hune sogn 2 fol 2 1/4 alb

Hvilken ejendom med påståede bygninger, derunder en hollandsk vindmølle med værker og inventarium ind og udvendig ansættes til en værdi på ialt 16000 kr.

Videre vidste enken ikke at føre boet til indtægt

På boet påhvilede gæld     ialt 3250 kr      Der er mange flere oplysninger i skiftet

Laust Nielsen er født 29. juni 1842 i Vrensted. Søn af Niels Larsen og Inger Christensdatter. Han fik næringsbevis som møller 5. maj 1894. Han er gift med Lars Christian Zakariasens enke Ane Kristine Christensen. De bliver gift 22. marts 1892 i Ingstrup. De får 3 børn Inger Marie født 1892, Lars Christian f 1895, og Dusine Margrethe 1896

I folketællingen 1901 bor familien Ingstrup by matrikel 1b

Thomas Christian Sørensen Thomas fik næringsbevis som møller februar 1913 og boede da Trudslev matr. 9b

Thomas er født i Thise 11. august 1876 søn af Jens Christian Sørensen Helledie og Johanne Marie Sørensen. Han blev gift med Laura Kirstine Sørensen i 1876 Vester Hjermitslev.

De får børnene Jørgen Christian Sørensen født 1908 gift med Elna Erna Høtoft født i Alstrup 1912 (billede af Trudslev mølle B6164)

Og Johanne Marie Sørensen født 1910 i Trudslev mølle

Skræddere

Christen Nielsen er født i Jetsmark 1868 søn af Niels Christensen Bentsen og hustru Maren Margrethe Nielsen. Han får næringsbevis som skrædder dec. 1893 og boede da Brødslev matr. 9a. Senere bor han i Nørre Saltum. Han bliver gift med Else Kirstine Pedersen født 1870. I Jetsmark

Jens Christian Jensen, Brødslev fik næringsbevis som skrædder 25. maj 1885. Han er født 1840 i Ingstrup søn af Jens Pedersen og Else Thomasdatter. Han er gift med Kirstine Dorthea Sørensen og blev senere kaldt Vejby.

Ægteparret har en søn Jens Jensen Vejby født 1874 i Ingstrup. Jens Vejby var gift med Kirstine Marie Nielsen født i Vestermarken Ingstrup 1877 2. gang. 1. gang gift med Marie Cathrine Nielsen f 1877 i Brønderslev, datter af Niels Christian Nielsen og Katrine Andersen og død 1904.

Jens Nikolaj Jørgensen. Han får 9. august 1905 næringsbevis på at være skrædder. Han bor i Mejeribyen. Og bor hjemme hos forældrene ved folketællingen 1901

født i Ingstrup 1878 søn af Andreas Jørgensen og hustru Johanne Marie Jensen. Jens Nicolaj blev gift med Christiane Christiansen f I Thise 1879 i 1904 I Ingstrup. Parret udvandrer til USA ca. 1909 og får 5 børn

Ragnhild Marie Jørgensen f 1905, Clarence Andrew Christian Jørgensen f 1907, Ailine Christine Jørgensen f 1909, Margaret Jennie Jørgensen født 1911 og James Edvard Jørgensen født 1917.

Jens Nikolaj har mange søskende.

Jens Jørgensen f 1875 bliver murer og bor i Løkken gift med Andrea Jensen født i Hune 1879.

Ane Marie Jørgensen født 1883 hun udvandrede til USA,

Niels Johan Sylvester Jørgensen født 1885 gift med Petrea Andersen. De ejede Brødslev købmandsforretning. Og havde 6 børn.

Anders Peter Jørgensen f 1888 gift med Maren Kristine Madsen. De udvandrede til Canada og fik 6 børn.

Lars Otto Andreas Jørgensen f 1892 gift med Mathilde Petrea Larsen. De boede på Fyn og havde 3 børn

Skrædder Mortensen Ingstrup.

Andreas Mortensen er født i Saltum 21. april 1875 i Kogsted, Saltum søn af Mads Christian Mortensen født 1834 i Saltum og hustru Ane Katrine Enevoldsdatter født 1845.

Andreas bliver gift med Antine Jensen født 14. oktober 1879 i Vrensted

De får børnene:

Jens Vittrup Mortensen født 1900 i Vrensted

Katrine Mortensen født 1902 i Ingstrup

Back Mortensen født 1905 i Ingstrup

Harry Mortensen født 1907 i Ingstrup.

Antine dør allerede i 1907 og efterlader 4 mindre børn. Katrine Mortensen kommer i pleje hos sin morbroder Ole Christian Jensen født 1862 i Vrensted. Han bor sammen med sin hustru Karen Margrethe Andersen i Hjørring.

Andreas Mortensen køber Trudslev matrikel 1q den 19. oktober 1899 af Skomager Christian Peter Christiansen. For et beløb på 265 kr. Matriklen er udstykket fra Matrikel 1k Trudslev 14. dec. 1898. Christian Peter Christiansen er født i Stenum 1858 gift med Ane Kirstine Andreasen f 1851 Thise.

Andreas Mortensen bliver i 1910 gift med Mette Petrea Poulsen født i Hallund 1873. De får ingen børn. Mette Petrea dør 1939, hvorefter Andreas er enkemand.

Andreas Mortensen bygger hus og 9. august 1905 får han næringsbrev som Skrædder[2].

 1. maj 1928 får Harry Mortensen arbejde hos sin far som Skrædder.

Harry Mortensen bliver 1932 gift i Jetsmark kirke med Jensine Marie Simonsen født 1907 i Jetsmark. Hun er datter af Johannes Simonsen og Johanne Marie Ovesen i Jetsmark. De bosætter sig i Hovedgaden 58 og Jensine arbejder som Damefrisør. I 1932 bliver deres søn Eigil Mortensen født, derefter Jørgen født i 1933 og endelig Bodil født i 1936. Harry arbejder fortsat hos sin far Andreas som skrædder.

Indtil faderen dør af en lungebetændelse i 1946.

Efter Andreas Mortensen død er der arveskifte efter ham[3]. Harry Mortensen overtager huset og ejendommen i 1946 og han flytter med familien ind i huset. Ved skiftet er også nævnt Katrine Mortensen, der på det tidspunkt er telefonistinde på Solgaarden i Hjørring. Bach Mortensen bor i Løkken og er manufakturhandler. Jens Vittrup Mortensen bor i Nørre Sundby og er købmand.

Harry Mortensens forretning hed da Engelsk Beklædningsmagasin. Forretningen har tlf nr 7.

Det var hendes far der står udenfor forretningen[4]. De havde forretningen da Bodil var 10 år. Bodils mor havde damefrisørsalon ovenpå. Måske ikke så længe.

1954 gik Harry konkurs. Sparekassen provinsbanken, købte huset til Bodils mor. Banken lejede 1. oktober 1955 lokaler i huset og indrettet bank der. Et lejemål de har indtil 2. oktober 1969 [5]

Bodils Far skyldte penge for noget tøj, til et firma i Randers. Mange fik kredit, når de købte tøj. Derfor var det svært for Harry at få tingene til af køre i det daglige.

Bodil[6] fortæller at den 1. november var en stor dag, for da kom folk og betalte for deres varer. Det blev fejret med kaffe og wienerbrød, som også kunderne fik del i. En dejlig dag, hvor der skulle tælles mange penge op. Wienerbrød kunne de købe ved naboen der var bager.

Bodil var ikke hjemme da faderen gik fallit, hun arbejdede i Aalborg på et børnehjem indtil hun blev gift i 1956.

Jensine fik arbejde på Mejeriet i butikken som afløser og blev fast ansat 1956. Fru Pedersen der var syg døde.

Harry stoppede med at være skrædder og fik arbejde på Pedershåb i Brønderslev. Det var rigtig godt for ham.

Han fik 20 gode år sammen med Bodils mor.

Bodil var gift med Søren Nørgaard født i Alstrup 1932. Sørens mor Esther Anne var syerske og arbejdede hos Harry Mortensen, hvor hun syede bukser.

Niels Peter Knudsen, Brødslev, fik næringsbevis som skrædder april 1885.

Han er født i Thise Kirkebakke 1858 med forældre Knud Christian Pedersen og hustru Johanne Catrine Nielsdatter. Han dør 1947 i Britisk Colombia Canada. Bliver gift med Mette Marie Andersen født 1860 i Saltum. Hun er datter af Anders Christoffersen og hustru Karen Andersdatter. Hun dør 1937 i Canada.

De får 3 børn før de udvandrer. Det er Johanne Knudsen født 1883, Anders Knudsen f 1885, Karen Knudsen f 1889.

5 af deres børn bliver født i USA og Canada: Knud Knudsen f 1891, Emma Knudsen f 1894, Helga Knudsen f 1896, Agnes Knudsen f 1899, Evelyn Kathrine Knudsen f 1903

Arent Andersen født marts 1880 i Hune søn af Jens Andersen og hustru Ane Petrea Arentsen. Han fik næringsbevis som skrædder juni 1912 og bor da Trudslev matr. 2r Tværgade 13.

Arent er gift med Maren Mathiasen f 1883 Ingstrup datter af Thomas Christian Mathiasen og Karen Christensdatter.

De får børnene: Viggo Andersen f 1919, og Holger Andersen f 1924. De er begge født i Rubjerg.

Ved folketællingen 1925 bor familien i Rubjerg hvor Arent Andersen er skræddermester

Poul Andersen Mors.

Han får næringsbevis som skrædder 1917. Poul er født i Mosehusene, Jetsmark 1883 søn af Anders Andersen Mors og hustru Maren Pedersdatter. Han bliver gift med Karen Marie Kristine Christensen der er født i Biersted 1886, datter af Peder Christensen Slot og Ane Katrine Simonsen.

Ved folketællingen bor han i Jetsmark og har to døtre Lydia og Ragna

Poul Mors f 15/1 1883 Jetsmark husfader skrædder

Kristine Mors f 14/8 1886 Biersted

Lydia Mors f 18/7 1908 Lindholm

Ragna Mors f 14/8 1909 Lindholm

Maren Mors f 8/6 1846 Skræm enke slægtning

Karl Conrad Grieg f 2/2 1864 København maler

Han ernærer sig som skrædder i Jetsmark

Maskinfabrikanter

Christian Oluf Hald født juni 1876 i Ingstrup søn af Ane Marie Olesen Hald og møllersvend Christian Jensen, Vester Hjermitslev.

Christian bliver 1904 gift med Ursilla Kathrine Jensen f 1883 i Furreby

Christian fik næringsbrev som maskinfabrikant 9. august 1905

Christian Oluf udvandrer til USA ca 1913 sammen med sin hustru og 4 børn.

Peder Alfred Hald født 1904 Ingstrup

Christian Martinus Hald født 1906 Ingstrup

Richard Emanuel Hald født 1908 Ingstrup

Svend Aage Hald født 1910 i Ingstrup

De får flere børn i USA

Christen Christensen f juni 1872 i Saltum søn af Christen Christensen og hustru Ane Christensen. Han er gift med Sine Thomsen født 1876 i Ingstrup i Ingstrup kirke 1904. De har to børn:

Christen f 1905 i Ingstrup gift med Thora Emilie Nielsen født i Børglum 1909

Ane Marie f 1910.

Christen Christensen køber ejendommen Trudslev matr. 1t Hovedgaden 44 af smed Anton Lehm med overtagelse 1. 12. 1903. Han er ungkarl da han køber ejendommen. Købt med nagelfast genstande. Derunder 2 kakkelovne, 1 komfur, 1 grubegryde, 1 underblæser, 1 skruestik, 1 filebænk.

Christen fik 9. august 1905 næringsbevis som maskinfabrikant. Han arbejdede i mange år som smed og lavede al slags smedearbejde. Og var med til at lave vandanlæg på Vestergaard. Hvor de også havde et havebassin med springvand. Der var også meget arbejde med landbrugsmaskiner som han også tog sig af.

I 1929 da der bliver bygget ny skole får han arbejdet med at lave Central varmeapparaterne til en budpris på 5900 kr

Carl Johan Christensen født i Furreby Mølle sept. 1867 søn af Christen Christensen og hustru Rosalie Jeanette Schwenze. Carl fik næringsbevis 1915 som cykelfabrikant

Carl Johan blev gift med Jacobine Martine Henriksen f Tolstrup. De havde 11 børn, der ikke alle voksede op. Otto Johannes født 1893 gift med Dusine Margrethe, Sigurd Frederik f 1894 gift med Mette Kirstine, Jeanette Otillie f 1896, Aage Richard f 1898, Daniel og David fødte 1900, Alfred f 1903, han er kommis hos faderen 1925, Harriet f 1905 gift med Arne Johan Olsen, Valdemar født 1908, Ejner Josef f 1909, Christian Octavio født 1910 og Morris Sivart født 1912.

Ved folketællingen 1925 bor familien i Løkken hvor Carl Johan er Manufakturhandler. Lidt andet end at være cykelfabrikant.

Jens Christian Pedersen er født i Ingstrup 1887 søn af Peder Christian Nielsen og hustru Hedevig Marie Kirstine Pedersen. han er gift med Ane Marie Sørensen født i Fjordbak 1893. De har 5 børn.

Gerda Pedersen, Astrid Pedersen, Kirstine Pedersen, Henning Pedersen, Poul Pedersen

Jens Christian får næringsbevis som cykelfabrikant september 1912 billeder af ham i arkibas. B403477 og B403384

Hans søn Poul driver værkstedet videre og har også benzintank til biler og knallerter

Cementstøber

Jens Peter Jensen er født i Ingstrup 1870 søn af Svend Christian Jensen og hustru Johanne Catrine Christensen. Han fik næringsbevis som cementstøber 29. september 1905 og bor da i Skjulsmark. Skjulsmarksvej 22 Ingstrup

Han er gift med Ane Jensen født i Hune 1874 og død før 1906.

De har børnene Alfred Christian Jensen, Ane Jensen, og Johanne Katrine Jensen

Ved folketællingen 1906 bor han hos forældrene sammen med sine børn Alfred, Ane og Johanne og han er cementstøber og enkemand

I 1914 køber han ejendommen af sin mor. Hun er blevet enke og sidder i uskiftet bo. Faderen Svend Christian Jensen døde 19. maj 1914

Skødet bliver læst i Hvetbo Herreds ret den 9. september 1914. Og gælder for matrikel 26 af Ingstrup by hartkorn 1 sk. 1 fk 1 ¼ alb. Matrikel 32 k af Ingstrup by hartkorn 1 fk, Matrikel 32l Ingstrup by  på hartkorn 2½ alb. Jens Peter overtager alt uden undtagelse, ejendom og jord, besætning, afgrøde og gødning.

Desuden indeholder skødet en aftægtskontrakt for Johanne Catrine Christensen, at hun måtte blive boende med frit ophold i huset med forplejning. Aflyst den 18/6 1919. Johanne dør 13. februar 1917

Ved folketællingen 1925 bor han i Skjulsmark sammen med sin datter Johanne Catrine Jensen og han er landmand

Bager

Anders Peter Larsen[7] er født marts 1883 i Øster Hassing. Han er gift med Maren Kirstine Baggesen f 1883 i Ingstrup. De har 3 børn:

Christian Baggesen Larsen født 1909

Inger Elsine Baggesen Larsen født 1916 Ingstrup gift med Helmer Jensen født i Ingstrup 1913.

Jens Baggesen Larsen født i Ingstrup 1919 gift med Karen Christensen f 1929 (datter af Marius Christensen og Erna Emilie Nielsen)

Anders Peter Larsen fik næringsbevis som bager 20. oktober 1910 og bor da i Mejeribyen.

Anders Peter Larsen bliver fragtmand og boede Tværgade 15. Billede af huset.

Han kører fragt mellem Ingstrup og Brønderslev indtil banen kom i brug 1913. Derefter kørte han daglig fragt fra stationen til byen. Specielt har han sørget for, at der kom varer til Ingstrup Brugsforening gennem tiderne.

Desuden passede han sit landbrug, og købte mere jord til ejendommen. Han købte ejendommen Trudslev matr. 2b af Mads Hansen den 9. februar 1910

Anders Peter Larsen var formand for Ingstrup Vandværk i 1937, hvor han blev valgt til bestyrelsen i 1933[8]. Han var formand for Ingstrup forsamlingshus i 1933

Da der blev bygget ny skole i Ingstrup fik han arbejdet med Planeringsarbejdet til et bud på 400 kr


[1] Arkivalieronline (sa.dk)

[2] Fortegnelse over handlende i Hvetbo Herred, Ingstrup der får Næringsbevis

[3] Arveudlægsskøde af 1. april 1946

[4] Billede fra vores kalender november 1921

[5] Lejekontrakt scannet fra Hvetbo herreds skøder

[6] Bodil Nørgaard fortæller om sin familie 2021

[7] Oplysninger af Verner Jensen Ingstrup

[8] Vendsyssel Tidende 1933 og 1937


[1] Kilde Butik og værksted af Jørgen Fink 1991


Udgivet

i

, ,

af

Tags: