Hovedgaden 39, Ingstrup

udstykket ved skrivelse af 6-10-1906 fra fol 1r fol 309[1]

  1. Skøde fra G O Pedersen til Henrikke Nielsine Pedersen 21/10 læst 21/11 1906 bog 14
Henrikke Pedersen c 1916

2. Skøde fra H K N Pedersen til Christen Johansen Houen d 12 læst 14/5 1919 bog 18 fol 857

Henrikke Pedersen sælger ejendommen i 1918 til købmand Peter Thomsen og Christen Nielsen Christensen matrikel 1ac af Trudslev. Med påståede bygninger, 2 kakkelovne, 2 komfurer og grubegryde

Ved mundtlig transport fra Peter Thomsen og Christen Nielsen Christensen overdrages ejendommen til fhv. gårdejer Christen Johansen Houen. Ejendommen har 1/4 album størrelse. Køberen er bekendt med at hele ejendommen er udlejet og han oppebærer lejeindtægt

3. Skøde fra C J Houen til Chr. Chren d 20 læst 27/5 1921 op 1ac bog 20 3b

Husejer Christen Johansen Houen skøder til sognefoged Chr. Chren af Vester Hjermitslev min ejendom. med alt indbo undtagen dagligstue kakkelovn der ikke medfølger. Der haves vejret over matrikel nr. 1ab

4. Skøde f C Chren til Jens Pedersen på 1ac 2d 20 læst 30/6 1922 bog 20. undertegnede sognefoged Chr. Chren af V Hjermitslev sælger til ungkarl Jens Pedersen af Kettrupgaard min ejendom matr nr 1ac af Trudslev og matrikel 2d Ingstrup præstegaard med påståede bygninger med mur og nagelfaste genstande derunder 3 kakklovne, 1 komfur 1 grubegryde. Vilkårene er:

a. der medfølger 1 slagtervogn, 1 hestesele, 1 hakkelsesmaskine med tilbehør, 2 vægte med lodder 1 kran, samt øvrigt slagteriinventar som påvist. Endvidere medfølger alle elektriske ledninger, afbrydere, pærer, kroner m v

b. overtagelsen sker 15. marts 1922

5. Do J Pedersen til Chr Peter Pedersen på 1ac 2d d 6 læst 16/7 1920 bog 21

6. Do Georg Adolfsen til samme på 2e 25/6 1927 læst 28/3 1928 bog E

De privat skiftende arvinger i boet efter Chr. P Pedersen i flg skifteretsattest l 4/4 1942 læ 19 på 1ac, 2d og 2e

Chresten Jansen skøde fra de skiftende arvinger på de 28/7 1942 l 1837

Ejnar Martin Steen skifte fra Ch Jansen på do lyst 14/3 1944 l 5029

Hovedgaden 39

14. marts 1944 Skøde til Ejnar Martin Steen. Ifl. Ft 1940 er han født 20. oktober 1913 i Saltum [1]

17. april 1946 skøde til Frederik Vilhelm Deichmann

15. august 1947 Auktionsskøde til Tage Jensen han havde en slagterforretning

19,2,1951 til enke Karen Eriksen ifl skifteattest L5512 solgt til Chr Hjørringgaard 19,2,1951

1961 bor Tage Jensen og Eva der havde slagterforretning

5/4 1951 skøde fra Chr Hjørringgaard til Villy Jensen

23/3,1961 Skøde til arbejdsmand Frode Madsen

24/10 1961 skøde til Niels Gunnar Madsen

7/7 1981 Skøde til Else Damgaard

12/4 1991 Skøde til Kirsten Knudsen


[1] Folketælling 1940 Ingstrup opslag 180


[1] Realregister Ingstrup 1890-1905 opslag 365

[2] Realregister Brødslev 1890-1905 opslag 440


Udgivet

i

,

af

Tags: