Hovedgaden 45

Hovedgaden 45 matr 1al Trudslev

Niels Kristian Pedersen f 10/2 1884 Saltum murer Anne Pedersen f 6/4 1899 Saltum manufakturhandler

[1]1al og 1aæ udgået fra 1r 13/1 1914 fol 309

Skøde fra G O Pedersen til cykelhandler Jens Pedersen 5 læst den 12/3 1920 bog 20[2]

Skøde undertegnede træhandler Gregers Peder Pedersen af Mejeribyen skøder og til fuldkommen ejendom overdrager herved til Cykelhandler Jens Petersen af Mejeribyen den på min ejendom matr nr 1r ved skrivelse af 11/2 1920 udstykkede parceller.

Matr 1aæ Trudslev Ingstrup sogn Hartkort 0 alb

Matr. 1al Trudslev Ingstrup sogn hartkort ¼ alb, hvilke parceller køberen for længst har overtaget og selv ladet bygge og hvoraf han den 1. april d. a. at regne udreder alle skatter og afgifter. Da den betingede købesum 700 kr. er betalt så hjemles det solgte på lovlig maade som frit på pantegæld

Papirpengene deles lige. På tro og love erklæres at købesummen udgår værdien.

Ernst Nielsen Barber med familie ca. 1920

Pandrup den 5. marts 1920 G P Pedersen og J Pedersen

Skøde fra Jens Pedersen til barber Ernst Marinus Nielsen 18/7 læst den 5/8 1921 bog 20

Fogedudlægsskøde til murer Niels Christian Pedersen Thise d 2 læst den 10/11 1928 bog c ell E folie 381

Skøde den 15/1 1971 til Ellen Vitrrup[1]


[1] Indskannede tingbøger Trudslev opslag 76


[1] Hvetbo herredsfoged Ingstrup opslag 487

[2] Kær-Hvetbo Herredsfoged 1919-1920 folie 41


Udgivet

i

af

Tags: