Hovedgaden 53

Skøde den 22. juni 1898 underskrevne Gregers Peder Pedersen af Trudslev sælger skøder og overdrager herved til Mette Marie Pedersdatter, Thomas Larsens enke af Hvorup klit den mig tilhørende ejendom matr. 1d af Trudslev med alle tillæggende og tilhørende ejendommen er overtaget og skøderinden udreder fremtidig skatter og afgifter.

Udstykket ved skrivelse fra matr. 1a 25/4 1896.

Skøde fra Gregers P Pedersen til Mette Marie Pedersdatter læst den 22/6 1898 bog 11 folie 736

Skøde fra Mette Marie Pedersen til Niels Pedersen Nørgaard d 14 læst den 16/6 1909 bog 15 folie 233

Udskrift af Hvetbo herreds skifteprotokol. Aar 1908 den 26. november fremstod for skifteretten husejer Peder Thomsen af Hvorup klit og opgav arvingerne efter den 16. november 1908 afdøde aftægtskone Mette Marie Pedersdatter af Mejeribyen i Ingstrup og tidligere den 11. marts 1895 afdøde ægtefælle husejer Thomas Larsen af Brødslev efter hvem hun hensad i uskiftet bo at disses fællesbørn nemlig: 1. Peder Thomsen af Hvorup klit. 2. Johanne Cathrine Thomsen enke efter Mads Baggesen i Jonstrup. 3. Dorthea Thomsen gift og i alm. Formuefællesskab med gmd. Lars Andreas Sørensen i Alstrup. 4. Niels Thomsen husejer i Brødslev. 5. Marie Thomsen gift og i alm. Formuefællesskab med hmd Martinus Hansen, Neest. 6. Martha Thomsen gift med hmd Peder Chr. Andersen Øster Hjermitslev enge . 7. Maren Thomsen gift med gmd Chr. Jensen Kvorup. 8. Sine Thomsen gift med fabrikant Christen Christensen Mejeribyen, 9. Jens Thomsen hmd Aasendrup kær, Laura Thomsen gift og i alm. Formuefællesskab me hmd Chr. Senius Christensen Eskær hede.


Udgivet

i

af

Tags: