Skudehandel og Brødslev købmand

Skudehandel
I tiden fra 1700-1870 har der været drevet en betydelig kysthandel fra
den Vendsysselske vestkyst. Særlig fra Blokhus, Løkken og Lønstrup har
der været drevet handel med de Norske kystbyer Arendal, Kristiansand,
Mandal med flere. Afstanden mellem de to lande var ikke større, end at man
kunne tilbagelægge turen i løbet af et halvt til et helt døgn. Det var især
handel med tømmer, sten og kalk fra Norge – og til Norge handel med korn
0g smør fra Danmark. Senere indførtes også jern, søm, tjære og salt fra
Norge. Og det siges, at næsten alle bilæggerovne langs vestkysten var af
norsk fabrikat. Bådene, der blev sejlet i var små åbne skuder uden dæk Når
skibene skulle læsses, så skete det på stranden, og indladningen foregik lidt
fra land på 2 til 2½ alen vand.

Pakhuset i Grønhøj
Benævnte pakhus, som hørte til Kjettrupgaard, har ligget på matrikel 14
inkl. nuværende matrikler 14a, l4b, 14c,lle,149. Ref. Grønhøj Sogn, Kjettrup og Kringelstedernes matrikel

Købmand i Brødslev

Jens Nielsen var en driftig høker, og. Han havde en god forretning. I forretningen solgte han alle slags varer, der blev efterspurgt af hans kunder. Det
var meget naturligt, at folk var selvforsynende med de almindelige brugesvarer, som de skulle bruge i husholdningen.

Det gjaldt mælk og mælkevarer, grønsager og kartofler. K6dvarer, gris
og kalv. Noget af det, som Jens Nielsen også solgte, var gæs og ænder.Udgivet

i

, ,

af

Tags: