Søren Jensen Mathiasen, Neestgaard

Søren Jensen Mathiasen

Søren Jensen Mathiasen er født i Ingstrup 1890 søn af Thomas Christian Mathiasen og Karen Christensdatter Han døde juli 1973 Han er gift med Ane Christine Jørgensen født 1892 Ingstrup datter af Niels Jørgensen og Ane Jespersen. Hun døde 1970.

De har børnene. Karen Mathiasen født 1916 gift med Valdemar Kjeldsen, Gjurup. Jørgen Mathiasen født 1919 Ingstrup gift med Carla Vilhelmine Andersen f 1925 Vester Hjermitslev. Kristian Mathiasen født 1923 Ingstrup. Anna Mathiasen født 1925, hun passer forældrene i 1970. Henning Mathiasen født 1929

Sølvbryllupsfest 1940
gårdejer Søren Jensen Mathiasen Neestgaard i Brødslev fejrede i tirsdag sølvbryllup under stor opmærksomhed
Der var rejst æresport , sølvbryllupsparret blev vækket med musik og dagen igennem strømmede det til med gaver og telegrammer. Senere på dagen samledes så mange gæster som hjemmet kunne rumme og ved bordet talte pastor Veien, uddeler Viggo Hansen, og mejeribestyrer Thomas Jensen der alle takkede ægteparret for deres venlige og retskafne færd. Der var skrevet tre sange til festen.
Søren Jensen Mathiasen har været en dygtig landmand der ved tilkøb har udvidet gårdens areal samt opført nye udhuse og hans hustru har som en dygtig husmoder været ham en trofast støtte. ægteparret har fem børn.
Mathiasen har aldrig søgt offentlige hverv, som helt har han ikke kunnet undgå dem og han har været bestyrelsesmedlem i mejeriet.
Han er en interesseret Venstremand

Guldbryllup 1955
Fredag den 29 oktober kan Anna og Søren Jensen Mathiasen Skolegade Ingstrup fejre guldbryllup
de overtog ved deres giftermål hendes hjem Neestgaard på Neest i Ingstrup. Og trofast bistået af hustru og børn drev Søren Mathiasen med dygtighed ejendommen frem og udvidede den ved tilkøb af jord og ombygning af alle udhusene og ejendommen står som et lysende eksempel på hvad arbejdsomhed og sparsommelighed kan føre til. Gården er nu overdraget til en søn og ægteparret flyttede for to år siden ind i en nyopført villa i Ingstrup by.
Ægteparret har to døtre og tre sønner

Dødsfald
fru Anne Kristine Mathiasen Skolegade Ingstrup er død 77 år gammel
Hun er datter af gdr. Niels Jørgensen Neestgaard i Ingstrup og ved sit giftermål med Søren Jensen Mathiasen overtog hun sammen med manden sit fødehjem. Som gårdmandskone hustru og mor fandt hun og fyldte sin plads her i livet på en god og beundringsværdig måde, for nogle år siden overdrog parret gården til en søn og de flyttede da ind i en villa de havde ladet opføre i Ingstrup by.
Foruden af manden overleves hun af fem børn, gdr. Jørgen Mathiasen, Vester Hjermitslev og gdr Henning Mathiasen Ingstrup samt døtrene Karen gift med Valdemar Kjeldsen, Gjurup og Anna der er hjemme for at passe forældrene. Kristian Mathiasen bor i Vrensted


Udgivet

i

, ,

af

Tags: