Søren Peter Jensen, Klitladen Ingstrup

Søren Peter Jensen er født i Serritslev 1. januar 1906 med forældre Jens Laurits Jensen og hustru Martine Jensen.

Marie Jensen

Søren var gift med Mette Marie Larsen i Vrejlev kirke den 27. juni 1930. Mette Marie er født i Poulstrup, Vrejlev sogn den 23. januar 1908 og hendes forældre var Søren Martinus Larsen og hustru Andrea Andersen.

De har 4 børn:

Ellen Margrethe Jensen født i Klitladen, Ingstrup 26. april 1933.

Svend Erik Jensen født 13. maj 1937

Anna Lise Jensen født 9. april 1939

Inger Kirstine Jensen født i Klitladen Ingstrup.

Søren Peter Jensen var i 11 måneder interneret under besættelsen og var i Dreibergen i Mecklenburg

Klitladen

60 år

I 1966 er der omtale af Søren Jensen. I Vendsyssel Tidende

Han er kendt på egnen som en dygtig og ihærdig landmand. Han overtog gården ved sit giftermål i 1930. Til gården hører 60 tdr. land hvoraf halvdelen er uopdyrket hede og tørveskær. Men efterhånden blev heden opdyrket og tørvegravene planeret og sat i kultur. Samtidig blev de forfaldne udbygninger fornyede og udvidet og stuehuset moderniseret.

Men det var ikke nok for Søren Jensens virketrang. Foruden gårdens egne 60 tdr. land har han forpagtet yderligere 60 tdr. land som han også driver.

Efterhånden som udviklingen skred frem, blev det nødvendigt at anskaffe en hel maskinpart for at klare driften.

I mange år var han med i bestyrelsen for Ingstrup Andelsmejeri, og han har været formand for Ingstrup Brugsforening og Ingstrup venstrevælgerforening. For tiden er han kasserer for den lokale transformatorforretning.

Når det har været muligt, skyldes det i høj grad samarbejde i hjemmet, hvor hustru og fire børn har taget deres part af sliddet.

Klitladen, Ingstrup Jensen overtager ejendommen Klitladen den 5. maj 1930. Den har matrikel 7a Klitten og adressen er Trudslevvej 130.

Søren Jensen[1] overtager ejendommen efter Jens Peter Jensen.

Ejendommen er på 60 tdr. land samt 10 tdr. land som Søren Jensen har lejet. Der var normal besætning på 14 køer, 14 ungkreaturer, traktor. 100 høns, 2-6 søer og der leveres ca. 80 svin årligt.

Kostalden er opført 1943, stuehuset samtidig og Vesterhus og lade 1947. Hønsehuset 1937.


[1] Hvetbo Herredsfoged realregister 1890-1905 opslag 222


Udgivet

i

,

af

Tags: